خورشید در قرآن
ساعت ٧:٥٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ تیر ،۱۳٩٠   کلمات کلیدی: خورشید ،آیه ،قرآن ،هسته

حجم خورشید یک میلیون و سیصـد هـزار برابر زمیـن،وزن آن دو میلـیـارد مـیلـیارد  میلیارد تن،حرارتش شش هزار درجه است.

منشا گرمای خورشید واکنش های هسته ای است. خورشید دارای حرکت ظاهری،یومی،سالیانه وحرکت واقعی است.

خورشید در جای خود در حرکت است و هر 27تا28 روز دور خود می گردد و البته حرکت دیگر آن حرکت در کهکشان راه شیری است که با سرعت 900000 کیلو متر در ساعت حرکت در آن در حرکت است و 225 یا 250 میلیون سال طول می کشد تا آن را طی کند


مقاله 12 صفحه در سطح دانش آموزان دوره راهنمایی می باشد.برای دریافت کامل مقاله پس از واریز مبلغ 150000 ریال به شماره حساب 0107013098003  بانک ملی به نام وحیدعلی رحیمی به صورت زیر اقدام کنید:

- مبلغ واریزی، شماره فیش و عنوان کامل مقاله را به آدرس Vahidali_Rahimi@Yahoo.com ایمیل نمائید.

مقاله شما حداکثر ظرف 24 ساعت ارسال خواهد شد.