نقش تربیت بدنی در کاهش رفتارهای نامطلوب اجتماعی و افت تحصیلی دانش آموزان
ساعت ٧:٥٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ تیر ،۱۳٩٠   کلمات کلیدی: تربیت ،تربیت بدنی ،ورزش ،پرورش

    تربیت در لغت به معنای پروراندن و پرورش دادن و بدن به معنای جسم و کالبد تشکیل دهنده هر موجود بالاخص انسان می باشد. تربیت بدنی یعنی پرورش بدن بوسیله ورزشهای گوناگون و یا تربیت بدنی یعنی مجموعه فعالیتهایی که اگر متناسب با ویژگیهای سنی انجام شود. فرد را برای یادگیری مهارتهای مختلف ورزشی آماده می سازد.


مقاله در 22 صفحه تدوین شده ،برای دریافت کامل مقاله پس از واریز مبلغ 200000 ریال به شماره حساب 0107013098003  بانک ملی به نام وحیدعلی رحیمی به صورت زیر اقدام کنید:

- مبلغ واریزی، شماره فیش و عنوان کامل مقاله را به آدرس Vahidali_Rahimi@Yahoo.com ایمیل نمائید.

مقاله شما حداکثر ظرف 24 ساعت ارسال خواهد شد.