بررسی رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر نوجوان شهرستان
ساعت ٧:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ تیر ،۱۳٩٠   کلمات کلیدی: بهداشت ،روانی ،پیشرفت تحصیلی

بهداشت روانی   در اصل حفظ و ارتقا سلامت است یعنی کمک به وضعیت کامل بهتر زیستی جسمی روانی و اجتماعی نه صرفاً نبودن بیماری یا ناتوانی بهداشت روانی بر پیشگیری مبتنی است و پیشگیری عبارت از بوجود آوردن عواملی که مکمل زندگی سالم   و نرمال است  بعلاوه درمان اختلالات جزئی رفتار به منظور جلوگیری از بیماریهای شدید روانی از انجا که اساس سلامت روان  آدمی در طی دوران کودکی و نوجوانی پی ریزی می شود سلامت روان کودک و نوجوان و عوامل موثر در تامین آن شایان توجه و اهمیت فوق العاده است امروزه روان شناسی روابط متقابل سلامت تن و روان را مورد تأیید قرار میدهد به این معنی که داشتن روان سالم مستلزم بدنی سالم و لازمه بدن سالم نیز برخورداری از روانی سالم است از این رو تردیدی نیست که سلامت جسمانی کودک و نوجوان در سلامت روانی او نقش مهم دارد اما این تنها عامل موثر نیست پژوهشها و یافته های روان شناسان  و درمانگران نشان میدهد که عوامل دیگری از جمله عوامل اجتماعی و فرهنگی (خانواده مدرسه) نیز  در تامین سلامت روانی تأثیری بس مهم و غیر قابل انکار دارد .


مقاله 73 صفحه و بصورت یک تحقیق 5 فصلی می باشد.برای دریافت کامل مقاله پس از واریز مبلغ 500000 ریال به شماره حساب 0107013098003  بانک ملی به نام وحیدعلی رحیمی به صورت زیر اقدام کنید:

- مبلغ واریزی، شماره فیش و عنوان کامل مقاله را به آدرس Vahidali_Rahimi@Yahoo.com ایمیل نمائید.

مقاله شما حداکثر ظرف 24 ساعت ارسال خواهد شد.