آموزش و پرورش و انگیزش تحصیلی در دانش آموزان
ساعت ٧:٥٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ تیر ،۱۳٩٠   کلمات کلیدی: انگیزش تحصیلی ،دانش آموزان

انگیزش امروزه یکی از مسایل مهم در نظام آموزشی و پرورشی بیشتر کشورهاست. دوام یک سازمان به میزان کوشش افراد و انگیزش آنها بستگی دارد. مطالعه در زمینه انگیزش، ما را بسوی چرایی رفتارهای انسانها رهنمون می سازد. تقریباً تمام کارهایی که معلمان در کلاس انجام می دهند اثر انگیزشی بر روی دانش آموزان دارد، آنها نیز به فراخور خود و موقعیتشان واکنش نشان می دهند.


مقاله در 19 صفحه تدوین شده ،برای دریافت کامل مقاله پس از واریز مبلغ 150000 ریال به شماره حساب 0107013098003  بانک ملی به نام وحیدعلی رحیمی به صورت زیر اقدام کنید:

- مبلغ واریزی، شماره فیش و عنوان کامل مقاله را به آدرس Vahidali_Rahimi@Yahoo.com ایمیل نمائید.

مقاله شما حداکثر ظرف 24 ساعت ارسال خواهد شد.