خورشید در قرآن
ساعت ٧:٥٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ تیر ،۱۳٩٠   کلمات کلیدی: خورشید ،آیه ،قرآن ،هسته

حجم خورشید یک میلیون و سیصـد هـزار برابر زمیـن،وزن آن دو میلـیـارد مـیلـیارد  میلیارد تن،حرارتش شش هزار درجه است.

منشا گرمای خورشید واکنش های هسته ای است. خورشید دارای حرکت ظاهری،یومی،سالیانه وحرکت واقعی است.

خورشید در جای خود در حرکت است و هر 27تا28 روز دور خود می گردد و البته حرکت دیگر آن حرکت در کهکشان راه شیری است که با سرعت 900000 کیلو متر در ساعت حرکت در آن در حرکت است و 225 یا 250 میلیون سال طول می کشد تا آن را طی کند